Privacyverklaring

Osteopaat Groningen, gevestigd aan Buizerd 27, 9781XN te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.osteopaatgroningen.nl

Buizerd 27
9781XN Bedum
Tel: +31 50 204 2030

Persoonsgegevens die wij verwerken
Osteopaat Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteopaatgroningen .nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Osteopaat Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Osteopaat Groningen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Osteopaat Groningen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Osteopaat Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Osteopaat Groningen ) tussen zit. Osteopaat Groningen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Osteopaat Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Deze gegevens worden bewaart op het moment dat u een order bij ons hebt geplaatst of een account bij ons hebt aangemaakt. Deze gegevens kunnen ook bewaart worden bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of het meedoen aan een promotionele activiteit waarbij u actief uw gegevens met ons hebt gedeeld. In deze laatste twee gevallen kan het zijn dat niet alle bovengenoemde gegevens bewaart worden. Alleen de gegevens die wij vragen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of promotionele activiteit worden bewaart. De reden dat wij deze gegevens verzamelen is dat wij u op de hoogte willen brengen van onze diensten en speciale acties en graag willen bijhouden in welke diensten iemand interesse heeft om onze marketing activiteiten daarop af te kunnen stemmen. De gegevens worden voor een onbeperkte periode bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden
Osteopaat Groningen verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Osteopaat Groningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Osteopaat Groningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Zonder dit cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met tips.
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: DoubleClick
Naam: id, _drt_, __gads
Functie: Tracking cookie die ziet welke pagina’s u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. Zonder dit cookie loopt u relevante informatie mis.
Bewaartermijn: Maximaal 1,5 jaar

Cookie: Google Analytics Remarketing
Naam: utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Functie: Tracking cookie die ziet welke pagina’s u bekijkt. Zonder dit cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met tips.
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Cookie: Facebook
Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Functie: Tracking cookie die ziet welke pagina’s u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook en Instagram. Zonder deze cookies loopt u relevante informatie mis.
Bewaartermijn: Maximaal 1,5 jaar

Cookie: Twitter
Naam: guest_id, twid, muc
Functie: Tracking cookie die ziet welke pagina’s u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Twitter. Zonder deze cookies loopt u relevante informatie mis.
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Osteopaat Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osteopaatgroningen .nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Osteopaat Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Osteopaat Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@osteopaatgroningen .nl

Albert Pruis is de Functionaris Gegevensbescherming van Osteopaat Groningen. Hij is te bereiken via info@osteopaatgroningen.nl.